Amedeo
SYMBIOSYS OF
PURPOSE & STYLE
Follow us

Search

Kasutustingimused

1.1 E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, toodete (“Toode”) pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe ikigi.ee (“E-pood”) omaniku Studio IKIGI OÜ (“Veebipood”), registrikood 14334905, tegevuskoha aadress Pärnu mnt 154-111 Tallinn 13117 Eesti, vahel.

1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.

1.3 Veebipood võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel ikigi.ee ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.

 

2. Hinnad

2.1 E-poe hinnad on toodud eurodes (tähistatud sümboliga “€”) ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu (20%).

2.2 Hinnad ei sisalda Toote saatmiskulusid. Saatmiskulud kuvatakse veebipoes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega tutvuda. Hinnad kujunevad vastavalt SMARTposti, Omniva või DPD hinnakirjale.

2.3 Kui Klient tellib Toote väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad Tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub Klient. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu soovitab Veebipood Kliendil tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne Toote tellimist.

2.4 Veebipood võib igal ajal muuta E-poest nähtavaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel ikigi.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.

2.5 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.

 

3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused

3.1 Tellimuse esitamiseks valib Klient veebipoest sobiva Toote ning vajutab Toote lehel nupule ”Lisa korvi”. Vajutades seejärel nupule “Vaata ostukorvi” saab ostukorvis olevaid tooteid vaadata, koguseid muuta ja eemaldada. Samal lehel saab valida sobiva kohaletoimetamise viisi ning tutvuda saatmiskuludega ning nähtaval on ka ostu kogu summa.

3.2 Tellimust esitades sisestab Klient oma andmed: nimi, e-posti aadress, ettevõtte nimi (kui arve koostatakse firmale), saatmise aadress ja telefon. Korrektselt sisestatud kohaletoimetamise info tagab toote kiire ja probleemideta Kliendini jõudmise. Peale tellimuse esitamist võib Veebipood võtta kliendiga ühendus, et vajadusel täpsustada tellimuse detaile.

3.3 Toote eest on võimalik tasuda kas ülekandega (arve alusel), pangalingi, krediitkaarti või Paypaliga. Klient tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast.

3.4 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Veebipoe arveldusarvele.

 

4. Toote kohaletoimetamine

4.1 Veebipood toimetab Toote Kliendini pakiautomaadi teenusega. Lisaks on võimalik tootele ka ise järele tulla (aadressile Pärnu mnt 154-111, Tallinn tööpäevadel stuudio lahtiolekuaegadel või eelnevalt kokku leppides ka muudel aegadel). Veebipood teavitab Klienti e-posti teel, kui toode on teele pandud (ning annab teada paki jälgimiskoodi) või sellele võib järele tulla.

4.2 Kohaletoimetamine võtab Eesti siseselt aega paar tööpäeva, Euroopas 7-9 päeva ja mujal maailmas 21 päeva. Nimetatud tähtajad on informatiivsed. Kui selleks ajaks pole toode kohale jõudnud, siis võtta Veebipoega ühendust.

4.3 Veebipood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.

 

5. Toote tagastamine

5.1 Eesti Vabariigi tarbijakaitse seadusest tulenevalt on peale Toote kättesaamist Kliendil aega 14 päeva, et tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel Tootega rahul, siis on kliendil õigus 14 päeva jooksul toode tagastada, teavitades tagastamise soovist Veebipoodi e-posti aadresil info@ikigi.ee

5.2 Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis ja samas seisukorras, mis Kliendini jõudes. Toode peab olema kasutamata ehk tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid Tooteid Veebipood ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendile.

5.3 Juhul kui klient saadab toote tagasi vastavalt punkti 5.1 ja 5.2 tingimustele, siis tagastab Veebipood Kliendile Toote maksumuse (saatmiskulud jäävad kliendi kanda). Toote maksumus tagastatakse Kliendile mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, mis Klient on edastanud Veebipoele tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav toode ise jõuab veebipoeni selle aja (s.t 14 päeva) jooksul.

5.4 Kui tootel esineb defekte, on klient kohustatud kontakteeruma veebipoega esimesel võimalusel selleks, et esitada vastav avaldus. Veebipood asendab toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab toote maksumuse. Kui toode on defektne, siis tasub toote ümbervahetamise kulud Veebipood.
Veebipood vastutab tarbijast Kliendile müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba Toote üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest tarbijast Kliendile. Sellest esimese kuue kuu jooksul Toote üleandmisest tarbijast Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Tarbijast Kliendi pretensiooni esitamise korral kannab selle lahendamisega seotud kulud esimese 6 kuu jooksul Veebipood. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab Veebipood pretensiooni lahendamisega seotud kulud üksnes siis kui pretensioon oli õigustatud. Veebipood ei vastuta selle eest, kui: (i) Toote defekt on tekkinud Kliendi süül või hooletusest (ii) Toote defekt on tekkinud selle mittesihipärasest kasutamisest (iii)Toote defekt on tekkinud kauba loomuliku kulumise tagajärjel. Palume saata pretensoonid e-maili aadressile info@ikigi.ee. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

5.5 Veebipood jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kui Kliendi poolt tellitud Toodet ei ole võimalik toota või kui Toode telliti hetkel, mil e-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse Klienti sellest e-posti teel ja Kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Toote tellimisest.

 

6. Autoriõigus

6.1 E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Veebipoele.

6.2 Keelatud on sellise punktis 6.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta Veebipoele.

 

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.

7.2 Veebipoe igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.

7.3 Lingid, mis viivad veebipoest teistele veebilehekülgedele ei ole Veebipoe kontrolli all ning Veebipood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.

 

8. Kohaldatav õigus

8.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

8.2 Kõik vaidlused Kliendi ja Veebipoe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on tarbijast Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.